Logo
Bull and Bear AD Podgorica
broker, diler, investicioni savjetnik

tel: 020 235 599, 077 272 040
email: office@bullandbear.me
adresa: Marka Miljanova 46/14, 81000 Podgorica
Korisničko ime Lozinka
Zapamti me Zaboravili ste šifru?
  CG    EN  
Tržište
Portfolio
Vijesti
Sve vijesti
Portfolio vijesti
Registruj se
Posljednjih 20 transakcija
14:00:02 6.000 FO02  @  0,1706
13:55:04 20.000 TREN-O  @  0,0521
13:52:41 250.000 TREN  @  0,0873
13:25:33 20.000 TREN  @  0,0874
13:00:30 370 STAN  @  2,5000
13:00:30 175 STAN  @  2,5000
13:00:30 100 LUKO  @  13,0000
12:54:16 4.000 PREN  @  0,6000
12:45:12 3.000 PREN  @  0,6000
12:01:06 196 PREN  @  0,5900
11:41:21 5.000 TREN-O  @  0,0521
09:47:35 5.000 TREN  @  0,0874
09:31:37 650 JGPK  @  11,0000
09:30:55 591 TITI  @  2,3197
09:30:52 50.000 PREN  @  0,5901
09:30:51 24.717 PREN  @  0,6100
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
Vijesti vezane za simbol:


4.12.2010 - Prva uzela Eurofondu milion i po na dan kad je trebalo da plati porez - Izvor: Vijesti - izmijeni

Eurofond, kojeg kontroliše podgorički biznismen Veselin Barović, tužio je Prvu banku jer im je, kako tvrde, prije šest mjeseci sa deviznog računa uzela 1,56 miliona eura i do danas nije vratila, i pored brojnih molbi, zahtjeva, pa i obraćanja nadležnim organima.

rn

Eurofond je istovremeno tužio i Centralnu banku Crne Gore koja, i pored zakonskih ovlašćenja, nije naložila Prvoj banci da vrati novac Eurofonda, iako je to od nje više puta traženo.

rn

 

rn

Eurofond traži da Privredni sud naloži Prvoj banci, čiji je najveći akcionar Aco Đukanović, da im vrati novac ali i isplati štetu koja je nastala time što im je novac nestao sa računa već pola godine, u vidu kamata i sudskih troškova. Sudu se ostavlja i mogućnost da presudi da Prva i CBCG solidarno plate 1,56 miliona kao i ostale troškove štete.

rn

Gazde Eurofonda i Prve banke Barovića i Đukanovića vezuje to što su vrlo bliski sa premijerom Milom Đukanovićem. Jedan mu je prijatelj, a drugi brat. Inače, odnosi Barovića i Aca Đukanovića mogu se okarakterisati kao “toplo-hladno”, pri čemu je “hladno” češća pojava.

rn

U tužbi protiv Prve i CBCG koja je dostavljena sudu, Eurofond naglašava da nije mogao da plati porez, na osnovu naloga Poreske uprave, u iznosu od 1,1 milion eura, jer im je prethodno Prva banka uzela novac sa deviznog računa. Poreska uprava, međutim, Eurofondu obračunava kamatu na dug po osnovu kašnjenja, zbog čega fond traži da Prva i CBCG plate i troškove ovih kamata.

rn

 

rn

Eurofond konstatuje da je CBCG, u izvršnom postupku shodno zakonskim odredbama, naložila Prvoj banci da prenese oko 1,1 milion eura sa računa Eurofonda na račun Poreske uprave radi plaćanja poreza, ali je Prva to ignorisala, odnosno sklonila je sav novac, 1,56 miliona, koliko je bilo na računu Eurofonda. Iz dokumentacije se vidi da je Prva sklonila novac Eurofonda, tek kada je dobila nalog iz CBCG da prenese novac sa računa fonda na Poresku upravu. Ovakvi nalozi CBCG su izvršni nalozi, i inače se realizuju po automatizmu, ali u ovom slučaju se to nije desilo.

rn

Eurofond je dobio i zvaničan dopis 29. 06. 2010. od Sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore u kojem se, između ostalog, potvrđuje da je fond na dan 23. 06. 2010. imao na deviznom računu kod Prve banke 1,56 miliona eura , te da banka istog dana nije izvršila nalog Centralne banke za prenos oko 1,1 milion Poreskoj upravi za porez.

rn

- Isto tako, Centralna banka je naglasila da će predmet dalje provjere te banke biti konstatovana nelogičnost u podacima koja je dostavljala Prva banka, budući da je Prva banka dana 24. 06. 2010., dan nakon što nije ispoštovala nalog Centralne banke, izvijestila Centralnu banku da na našem računu nema sredstava, mada je naš račun po nalogu Centralne banke prethodnog dana bio blokiran, što znači da su sredstva postojala na računu 23. 06. 2010., i da se sredstva nijesu mogla skinuti sa našeg računa dok je blokada Centralne banke od istog datuma na snazi - navode iz Eurofonda u tužbi.

rn

 

rn

Eurofond zamjera CBCG što nije preduzela nikakve mjere da riješi ovaj problem, iako ima zakonska ovlašćenja za to.

rn

- Član 30 Zakona o Centralnoj banci u poglavlju: Mjere prema bankama i finansijskim institucijama, propisuje, da Centralna banka ukoliko banke ili finansijske institucije postupaju suprotno propisima, može izreći mjere i utvrditi druge obaveze, uključujući i plaćanje novčanog iznosa u skladu sa Zakonom. Član 78 istog Zakona, u poglavlju: Administrativne kazne, propisuje da Centralna banka može izreći administrativne kazne svim licima (fizičkim i pravnim) koja prekrše ovaj Zakon, dok stav 2 istog člana propisuje da administrativne kazne obuhvataju: novčane kazne, posebne mjere utvrđene zakonom ili drugim propisom, kao što su pisana upozorenja, oduzimanje dozvole za rad i druge mjere. Članovi 4 i 6 Odluke o sprovođenju prinudne naplate sa računa izvršnog dužnika, jasno propisuju da su poslovne banke dužne da, bez odlaganja, postupe po nalogu Centralne banke i to kada su u pitanju izvršenja sa redovnog ili devizinog računa. Dakle, kristalno je jasno da Prva banka dana 23. 06. 2010. nije izvršila nalog CBCG za prenos raspoloživih sredstava u visini od oko 1,1 milion eura u cilju isplate naše obaveze za porez, već nam je nezakonito oduzela cjelokupna sredstva sa našeg deviznog računa u visini od 1,56 miliona eura, i na taj način spriječila sprovođenje naloga CBCG za prenos sredstava, koji je morao biti ispoštovan po automatizmu, shodno odredbama naznačene Odluke.

rn

 

rn

Stoga je evidentno da naznačeni nezakoniti postupak Prve banke predstavlja dovoljan i na zakonu utemeljen osnov da Centralna banka iskoristi svoje zakonske mogućnosti i sankcioniše Prvu banku na način što će nam biti povraćen nezakonito oduzeti novac, a i preduzeti druge zakonske mjere prema toj poslovnoj banci koja je grubo narušila bankarski sistem poslovanja. Po našoj ocjeni, ne postoji niti jedan ubjedljiv a ni zakonski razlog koji sprečava Centralnu banku da obavi svoju zakonom propisanu funkciju i spriječi nezakonito poslovanje poslovne banke i povrati nam nezakonito oduzet novac - navode u Eurofondu, koji je o ovom problemu pismeno obavijestio i potpredsjednika Vlade Igora Lukšića, kao i predsjednika parlamentarnog Odbora za ekonomiju Aleksandra Damjanovića, sa molbom da i oni reaguju.

rn

“Vijesti” nijesu dobile komentar od Prve banke, iako su pitanja poslata prije dva dana.

rn

 

rn

 

rn

 

rn

Žugić: To je odnos banke i klijenta

rn

 

rn

Eurofond je sa Centralnom bankom u proteklih šest mjeseci razmijenio više dopisa, tražeći da CBCG reaguje i da im se vrati novac, ali je monetarna vlast to odbijala odnosno proglašavala se, na neki način, nenadležnom. Na kraju je i novi guverner Radoje Žugić, donedavno član Odbora za reviziju Prve banke a nekada i predsjednik Upravnog odbora, dopisom dao svoje mišljenje koje se ne razlikuje od ranijih dopisa CBCG Eurofondu.

rn

- Nakon upoznavanja sa problemom koji se pojavio prilikom izvršenja Zaključka Poreske uprave br. 03/11-5-15098 od 23. 06. 2010. godine, a koje izvršenje je sprovedeno blokadom svih računa za platni promet u zemlji i inostranstvu koje FZU Eurofond AD ima kod poslovnih banaka u Crnoj Gori, Centralna banka je izvršila kontrolu kod Prve banke. U tom smislu Centralna banka preduzima zakonom propisane mjere iz okvira svojih nadležnosti i ovlašćenja, pri čemu nema pravo da objavljuje niti na drugi način učini dostupnim bilo kakve podatke o rezultatima kontrole niti preduzetim mjerama, shodno članu 113 Zakona o bankama (Sl. list CG, br. 17/08). Treba imati u vidu da postupak kontrole nije oročen vremenskom dinamikom i da predstavlja kontinuiran proces.

rn

Inače, Centralna banka je u izvršenju Zaključka Poreske uprave blokadom Vaših računa kod poslovnih banaka u Crnoj Gori postupala i postupa u cjelosti u skladu sa pravima i obavezama koje su propisane zakonom, tako da nema mjesta konstataciji da u našim radnjama postoji nečinjenje ili ignorisanje zakonskih obaveza. Blokada računa FZU Eurofond AD i dalje stoji i stajaće sve do konačne naplate obaveza koje taj fond ima prema Poreskoj upravi. Način i osnov za disponiranje Vašim novčanim sredstvima od strane Prve banke predstavlja odnos banka – klijent i zasnovan je na propisima obligacionog prava i to je ono što smo isticali i u ranijoj komunikaciji sa Vama. Osnovanost takvog načina disponiranja novčanim sredstvima, sadržana u ugovorima i drugim pravnim dokumentima između banke i klijenta, ne može biti predmet ocjene niti rješavanja tog odnosa od strane Centralne banke. Postupanje banke prilikom izvršenja blokade jeste nadležnost Centralne banke i u tom smislu, ističemo još jednom, Centralna banka postupa u svemu u skladu sa zakonom.

rn

Nadam se da smo neke dileme koje imate kada je u pitanju postupanje Centralne banke u konkretnom slučaju osvijetlili i pojasnili. Takođe, stojim na stanovištu da nemate nikakav spor sa Centralnom bankom, pri čemu smo već ranije jasno istakli da u slučaju trpljenja štete ili narušavanja vaših prava prouzrokovanih postupanjima banke, imate na raspolaganju građansko pravnu zaštitu kod nadležnih organa - navodi se u dopisu koji je potpisao Žugić.

Tag: EURF, NKBA
Indeksi
· MONEX20  · MONEXPIF
Kretanje indeksa posljednjih mjesec dana trgovanja
Danas na tržištu
  MONEX20 81.609,93 -0,50 %
  MONEXPIF 158,59 -7,37 %
  MARKET CAP. 2.315 M +1,84 %
Današnje trgovanje
  Tip Poslova Akcija Promet
  Akcije 10 83.799 60.081
  Fondovi 9 320.000 26.353
  Obveznice 1 6.000 1.024
  UKUPNO 20 409.799 87.458
Dnevno kretanje simbola
29. apr
24. apr
23. apr
22. apr
19. apr
18. apr
17. apr
16. apr
15. apr
12. apr
 
 
Copyright (c) Bull and Bear broker, diler, investicioni savjetnik a.d. Podgorica