Logo
Bull and Bear AD Podgorica
broker, diler, investicioni savjetnik

tel: 020 235 599, 077 272 040
email: office@bullandbear.me
adresa: Marka Miljanova 46/14, 81000 Podgorica
Korisničko ime Lozinka
Zapamti me Zaboravili ste šifru?
  CG    EN  
Tržište
Portfolio
Vijesti
Sve vijesti
Portfolio vijesti
Registruj se
Posljednjih 20 transakcija
14:00:02 6.000 FO02  @  0,1706
13:55:04 20.000 TREN-O  @  0,0521
13:52:41 250.000 TREN  @  0,0873
13:25:33 20.000 TREN  @  0,0874
13:00:30 370 STAN  @  2,5000
13:00:30 175 STAN  @  2,5000
13:00:30 100 LUKO  @  13,0000
12:54:16 4.000 PREN  @  0,6000
12:45:12 3.000 PREN  @  0,6000
12:01:06 196 PREN  @  0,5900
11:41:21 5.000 TREN-O  @  0,0521
09:47:35 5.000 TREN  @  0,0874
09:31:37 650 JGPK  @  11,0000
09:30:55 591 TITI  @  2,3197
09:30:52 50.000 PREN  @  0,5901
09:30:51 24.717 PREN  @  0,6100
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
Vijesti vezane za simbol:


24.6.2010 - Skupština akcionara - Izvor: Pobjeda - izmijeni

Na osnov člana 40 Zakona o privrednim društvima i člana 12 Statuta Euroinvesta Odbor direktora društva za upravljanje investicionim fondom Euroinvest ad Podgorica saziva

rn

DRUGU VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA EUROFOND AD PODGORICA

rn

za dan 24.07.2010. godine sa početkom u 11 časova, u hotelu Grand na Cetinju sa sljedećim

rn

DNEVNIM REDOM

rn

1.Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

rn

-predsjedavajućeg sjednice skupštine

rn

-verifikacione komisije

rn

-zapisničara

rn

-ovjerivača zapisnika

rn

2.Usvajanje zpisnika sa prve vanredne skupštine akcionara FZU Eurofonda ad Podgorica

rn

3.Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg plana i programa investicione politike FZU Eurofonda ad Podgorica za period od 01.01.-31.12.2010 godine

rn

Prijedlog odluke Donosi se odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa investicione politike FZU Eurofonda ad Podgorica za period od 01.01.2010.-31.12.2010. godine

rn

Materijal za skupštinu je na raspolaganju akcionarima fonda, u poslovnim prostorijam društva za upravljanje, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br 78 Podgorica, svakog radnog dana od 9 do 17 časova, 20 dana prije održavanja skupštine. SMatraće se da za održavanje skupštine postoji kvorum, ukoliko skupštini prisustvuju akcionar koji imaju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasalli putem glasačkih listića. U cilju bolje organizacije rada skupštine, lica koja žele da prisustvuju sjednici kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, mole se da u roku od tri dana prije održavanja sjednice dostave društvu za upravljanje dokumenta (licnu ispravu i punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom), na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu skupštine, shodno sazivu sjednice.

rn

Predsjednik Odbora direktora

rn

Saša Matić

Tag: EURF
Indeksi
· MONEX20  · MONEXPIF
Kretanje indeksa posljednjih mjesec dana trgovanja
Danas na tržištu
  MONEX20 81.609,93 -0,50 %
  MONEXPIF 158,59 -7,37 %
  MARKET CAP. 2.315 M +1,84 %
Današnje trgovanje
  Tip Poslova Akcija Promet
  Akcije 10 83.799 60.081
  Fondovi 9 320.000 26.353
  Obveznice 1 6.000 1.024
  UKUPNO 20 409.799 87.458
Dnevno kretanje simbola
29. apr
24. apr
23. apr
22. apr
19. apr
18. apr
17. apr
16. apr
15. apr
12. apr
 
 
Copyright (c) Bull and Bear broker, diler, investicioni savjetnik a.d. Podgorica