Logo
Bull and Bear AD Podgorica
broker, diler, investicioni savjetnik

tel: 020 235 599, 077 272 040
email: office@bullandbear.me
adresa: Marka Miljanova 46/14, 81000 Podgorica
Korisničko ime Lozinka
Zapamti me Zaboravili ste šifru?
  CG    EN  
Tržište
Portfolio
Vijesti
Sve vijesti
Portfolio vijesti
Registruj se
Posljednjih 20 transakcija
14:00:02 6.000 FO02  @  0,1706
13:55:04 20.000 TREN-O  @  0,0521
13:52:41 250.000 TREN  @  0,0873
13:25:33 20.000 TREN  @  0,0874
13:00:30 370 STAN  @  2,5000
13:00:30 175 STAN  @  2,5000
13:00:30 100 LUKO  @  13,0000
12:54:16 4.000 PREN  @  0,6000
12:45:12 3.000 PREN  @  0,6000
12:01:06 196 PREN  @  0,5900
11:41:21 5.000 TREN-O  @  0,0521
09:47:35 5.000 TREN  @  0,0874
09:31:37 650 JGPK  @  11,0000
09:30:55 591 TITI  @  2,3197
09:30:52 50.000 PREN  @  0,5901
09:30:51 24.717 PREN  @  0,6100
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
Vijesti vezane za simbol:


18.5.2010 - Korist ima samo uprava - Izvor: Vijesti - izmijeni

Sadašnji oblik organizovanja investicionih fondova u Crnoj Gori odgovara isključivo njihovim upravljačima. Oni mogu, u sadašnjim odnosima, za neadekvatno upravljanje sebi obračunati visoke provizije. Vlada se mora pobrinuti, da upravljači, kroz aktivnu ulogu oplemenjavaju imovinu fonda i sprečavaju da sa relativno visokim provizijama, još dalje smanjuje imovina fondova i time nanosi šteta malim dioničarima – kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Ljubljani koji se nedavno pridružio crnogorskom Udruženju privatnih investitora (UPI), Borut Rusjan.
U analizi koju je pripremio za potrebe Udruženja Rusjan smatra “da bi Vlada Crne Gore morala, sa novim zakonom, koji bi pratio evropsku praksu, uspostaviti odgovarajuće instrumente zaštite i omogućiti manjinskim akcionarima bolje ostvarivanje njihovih prava”.
Tokom vaučerske privatizacije u Crnoj Gori prije osam godina formirani su zatvoreni fondovi: Eurofond, Trend, Atlas Mont, MIG, Moneta i HLT.
- U Crnoj Gori mali akcionari nijesu investirali vaučere u zatvorene investicione fondove zato što su vjerovali, da će dugoročno ostvariti dobit na osnovu njihove specifične strukture dugoročno perspektivnih investicija, nego je to bila njihova jedina mogućnost u procesu vlasničke transformacije. Zatvoreni fondovi, koji su nastali u procesu privatizacije, su tako korisni, u većem dijelu, samo njihovim upravljačima. Ovi mogu zaračunati visoke upravljačke provizije, a ne postoji mogućnost, da ulagači svoju imovinu, s kojom upravljači loše upravljaju, prenesu drugom uspješnijem upravljaču - dodao je Rusjan.
Zbog toga menadžeri fondova, kako napominje, uopšte nijesu zainteresovani za povećavanje imovine svojih akcionara, a zbog usitnjenog vlastništva u fondovima upravljači nijesu pod pravim nadzorom svojih dioničara.
- Imovina, koja se trentno nalazi u fondovima predstavlja velik potencijal za tržište kapitala i baš uspostavljanje zajedničkih (otvorenih) fondova može predstavljati ključni mehanizam za pokretanje djelovanja finansijskog tržišta – smatra Rusjan.
Za razliku od zatvorenih fondova, otvoreni su sa promjenljivim obimom kapitala, pošto stalno izdaju, odnosno prodaju svoje akcije. Likvidnost investiranja u otvorene investicione fondove je značajna, a po pravilu u njima jedan suvlasnik ne smije posjedovati više od pet odsto akcija. Obim sredstava u upravljanju otvorenim fondom je zavisan od interesa i potraživanja za investicione kupone fonda. Zbog toga je osnovna briga upravljača fonda, da zadrži ulagače. Sama vrijednost jedinki fonda raste, kada raste kurs vrijednosnih papira u imovini fonda.
- Ključne prednosti pretvaranja postojećih zatvorenih investicionih fondova u otvorene fondove su što akcionari fondova imaju obezbijeđenu mogućnost da svoje vlasništvo u fonduprodaju po poštenoj vrijednosti. Između upravljača fondova bi se uspostavila konkurencija, tako da bi se upravljači fondova morali promijeniti iz pasivnih u aktivne upravljače, koji će se brinuti za odgovarajuće povećanje imovine fondova – dodao je Rusjan.
On napominje, takođe, da aktivno upravljanje fondovima znači i veću likvidnost berzanskog tržišta, što je i uslov za dalja domaća i strana ulaganja.
- Sa takvom zakonskom regulativom Crna Gora će pratiti direktive Europske unije u vezi sa finansijskim zakonodavstvom i time se kretati ka cilju normalizovanja djelovanja ekonomskog sistema – zaključio je Rusjan.

Izvlačenje visokih provizija
šteti malim vlasnicima

Mali dioničari, koji još imaju najveći dio vlasništva u crnogorskim fondovima, mogu se iz njih povući samo ukoliko prodaju akcije fonda na berzi po cijeni koja je značajno niža od realne vrijednosti. Akcionari na berzi, po pravilu dobivaju 3 do 5 puta manje od knjigovodstvene vrijednosti njihove imovine.
- Uprkos takvim odnosima na tržištu, upravljači fonda, u skladu sa zakonom, obračunavaju svoje upravljačke provizije na osnovu knjigovodstvene vrijednosti imovine. Razlike, u stvari znače oštećenje akcionara. Upravljači fondova tako u jednoj godini neopravdano dobiju između 0,6 i 1,6 miliona eura provizije. Značajno sa aspekta primanja provizije je i to, da upravljači u toku jedne godine realizuju veoma mali broj berzanskih transakcija. Tako veliko plaćanje za tako malu aktivnost fonda predstavlja nanošenje štete akcionarima fonda, jer kod većine, godišnja provizija, koju primaju, predstavljala je više od 10 odsto njihove tržišne vrijednosti - istakao je Rusjan.

rn

 

rn

 

Tag: ATMO, EURF, HLTA, MIGF, MONF, TREN
Indeksi
· MONEX20  · MONEXPIF
Kretanje indeksa posljednjih mjesec dana trgovanja
Danas na tržištu
  MONEX20 81.609,93 -0,50 %
  MONEXPIF 158,59 -7,37 %
  MARKET CAP. 2.315 M +1,84 %
Današnje trgovanje
  Tip Poslova Akcija Promet
  Akcije 10 83.799 60.081
  Fondovi 9 320.000 26.353
  Obveznice 1 6.000 1.024
  UKUPNO 20 409.799 87.458
Dnevno kretanje simbola
29. apr
24. apr
23. apr
22. apr
19. apr
18. apr
17. apr
16. apr
15. apr
12. apr
 
 
Copyright (c) Bull and Bear broker, diler, investicioni savjetnik a.d. Podgorica