Logo
Bull and Bear AD Podgorica
broker, diler, investicioni savjetnik

tel: 020 235 599, 077 272 040
email: office@bullandbear.me
adresa: Marka Miljanova 46/14, 81000 Podgorica
Korisničko ime Lozinka
Zapamti me Zaboravili ste šifru?
  CG    EN  
Tržište
Portfolio
Vijesti
Sve vijesti
Portfolio vijesti
Registruj se
Posljednjih 20 transakcija
14:00:02 6.000 FO02  @  0,1706
13:55:04 20.000 TREN-O  @  0,0521
13:52:41 250.000 TREN  @  0,0873
13:25:33 20.000 TREN  @  0,0874
13:00:30 370 STAN  @  2,5000
13:00:30 175 STAN  @  2,5000
13:00:30 100 LUKO  @  13,0000
12:54:16 4.000 PREN  @  0,6000
12:45:12 3.000 PREN  @  0,6000
12:01:06 196 PREN  @  0,5900
11:41:21 5.000 TREN-O  @  0,0521
09:47:35 5.000 TREN  @  0,0874
09:31:37 650 JGPK  @  11,0000
09:30:55 591 TITI  @  2,3197
09:30:52 50.000 PREN  @  0,5901
09:30:51 24.717 PREN  @  0,6100
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
Vijesti vezane za simbol:


5.5.2010 - Skupština akcionara - Izvor: Pobjeda - izmijeni

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima (Sl list 6/02 i 17/07) i člana 52 Statuta Fonda zajedničkog ulaganja Trend ad Podgorica Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom TREND ad Podgorica saziva

rn

                  V REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA TREND AD PODGORICA

rn

Skupština akcionara Fonfa zajedničkog ulaganja TREND ad Podgorica održaće se 4.06.2010. godine u Sutomoru, u sali hotela Korali sa početkom u 11 časova. Za Skupštinu se predlaže sljedeći

rn

                                                                     DNEVNI RED

rn

1.Saziva se sjednica Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja TREND AD Podgorica sa sljedećim dnevnim redom

rn

- otvaranje Skupštine akcionara i zbor radnih tijela

rn

- predsjedavajućeg sjednice Skupštine akcionar

rn

- verifikacione komisije

rn

- zapisničara

rn

- ovjerivača zapisničara

rn

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja TREND ad Podgorica održane 02.02.2010. godine

rn

3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda zajedničkog ulaganja TREND ad Podgorica za 2009 godinu

rn

4. Usvajanje Godišnjih finansijskih izvještaja Fonda zajedničkog ulaganja TREND ad Podgorica sa izvještajem nezavisnog revizora Reviko doo Podgorica za 2009 godinu

rn

5. Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog Odbora fonda za 2009 godinu

rn

6. Usvajanje odluke o razrešenju članova Nadzornog Odbora fonda

rn

7. Usvajanje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora fonda

rn

8. Usvajanje odluke o nadoknadama članova nadzornog odbora fonda

rn

9. Davanje saglasnosti na produženje ugovora sa nezavisnom revizorskom kućom Reviko doo Podgorica za 2010 godine

rn

10. Usvajanje odluke o dokapitalizaciji društva Quercus Invest - Podgoric po osnovu

rn

- neneovčanog ulooga

rn

- novčanog uloga

rn

Smatraće se da za održavanje Skupštine postoji kvorum, ukoliko Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića. U cilju bolje organizacije rada Skupštine, lica koja žele da prisustvuju sjednici, kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, dužni su da u roku od tri dana prije održavanja sjednice dostave Društvu za upravljanje dokumenta(lične isprave i propisno ovjereno punomoćje), na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu Skupštine, shodno sazivu sjednice. Identitet akcionara se utvrdjuje na osnovu lične isprave. M

rn

E-mail: trendpif@cg.yu

rn

Tel. 38220/667-395, 667-396, 665742

rn

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

rn

Zoran Bošković,s.r.

rn

 

Tag: TREN
Indeksi
· MONEX20  · MONEXPIF
Kretanje indeksa posljednjih mjesec dana trgovanja
Danas na tržištu
  MONEX20 81.609,93 -0,50 %
  MONEXPIF 158,59 -7,37 %
  MARKET CAP. 2.315 M +1,84 %
Današnje trgovanje
  Tip Poslova Akcija Promet
  Akcije 10 83.799 60.081
  Fondovi 9 320.000 26.353
  Obveznice 1 6.000 1.024
  UKUPNO 20 409.799 87.458
Dnevno kretanje simbola
29. apr
24. apr
23. apr
22. apr
19. apr
18. apr
17. apr
16. apr
15. apr
12. apr
 
 
Copyright (c) Bull and Bear broker, diler, investicioni savjetnik a.d. Podgorica