Logo
Bull and Bear AD Podgorica
broker, diler, investicioni savjetnik

tel: 020 235 599, 077 272 040
email: office@bullandbear.me
adresa: Marka Miljanova 46/14, 81000 Podgorica
Korisničko ime Lozinka
Zapamti me Zaboravili ste šifru?
  CG    EN  
Kompanija
Pregled
Vijesti
Vlasnici
Finansijski izvjestaji
Tržište
Portfolio
Vijesti
Registruj se
Posljednjih 20 transakcija
14:00:02 6.000 FO02  @  0,1706
13:55:04 20.000 TREN-O  @  0,0521
13:52:41 250.000 TREN  @  0,0873
13:25:33 20.000 TREN  @  0,0874
13:00:30 370 STAN  @  2,5000
13:00:30 175 STAN  @  2,5000
13:00:30 100 LUKO  @  13,0000
12:54:16 4.000 PREN  @  0,6000
12:45:12 3.000 PREN  @  0,6000
12:01:06 196 PREN  @  0,5900
11:41:21 5.000 TREN-O  @  0,0521
09:47:35 5.000 TREN  @  0,0874
09:31:37 650 JGPK  @  11,0000
09:30:55 591 TITI  @  2,3197
09:30:52 50.000 PREN  @  0,5901
09:30:51 24.717 PREN  @  0,6100
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
Zeljezara Niksic (Slobodno tržište, ZEHK)
U eurima -
-
Q4 2009
1/1 - 31/12
Q4 2010
1/1 - 31/12
2010 godina
1/1 - 31/12
Prihodi 0 0 39.604.467 25.352.673 25.352.673
Ostali poslovni prihodi 0 0 1.123.024 912.189 912.189
Ukupni prihodi 0 0 40.727.491 26.264.862 26.264.862
Cijena kostanja 0 0 (39.799.905) (23.770.220) (23.770.220)
Bruto profit 0 0 927.586 2.494.642 2.494.642
Prodaja, admn. i ostali tr. 0 0 0 0 0
Troskovi zaposlenih 0 0 (15.430.706) (14.721.475) (14.721.475)
Izvrseni rad za sopstvene svrhe 0 0 48.931 12.517 12.517
Amortizacija 0 0 (3.300.670) (3.144.093) (3.144.093)
Ostali poslovni rashodi 0 0 (7.532.176) (12.503.783) (12.503.783)
Ukupni operativni tr. 0 0 (66.014.526) (54.127.054) (54.127.054)
Operativni profit 0 0 (25.287.035) (27.862.192) (27.862.192)
Neto finansijski trosak 0 0 (1.743.402) (4.186.742) (4.186.742)
Udio u dobiti pridruzenih firmi 0 0 0 0 0
Vanredni profit / gubitak 0 0 0 0 0
Profit prije poreza 0 0 (27.030.437) (32.048.934) (32.048.934)
Porez na dobit 0 0 (54.278) (57.263) (57.263)
NETO PROFIT 0 0 (27.084.715) (32.106.197) (32.106.197)
Broj akcija 0 0 2.834.607 2.834.607 2.834.607
PROFIT PO AKCIJI 0,0000 0,0000 (9,5550) (11,3265) (11,3265)
U eurima -
-
2009 godina
1/1 - 31/12
2010 godina
1/1 - 31/12
Prihodi 0 0 39.604.467 25.352.673
Ostali poslovni prihodi 0 0 1.123.024 912.189
Ukupni prihodi 0 0 40.727.491 26.264.862
Cijena kostanja 0 0 (39.799.905) (23.770.220)
Bruto profit 0 0 927.586 2.494.642
Prodaja, admn. i ostali tr. 0 0 0 0
Troskovi zaposlenih 0 0 (15.430.706) (14.721.475)
Izvrseni rad za sopstvene svrhe 0 0 48.931 12.517
Amortizacija 0 0 (3.300.670) (3.144.093)
Ostali poslovni rashodi 0 0 (7.532.176) (12.503.783)
Ukupni operativni tr. 0 0 (66.014.526) (54.127.054)
Operativni profit 0 0 (25.287.035) (27.862.192)
Neto finansijski trosak 0 0 (1.743.402) (4.186.742)
Udio u dobiti pridruzenih firmi 0 0 0 0
Vanredni profit / gubitak 0 0 0 0
Profit prije poreza 0 0 (27.030.437) (32.048.934)
Porez na dobit 0 0 (54.278) (57.263)
NETO PROFIT 0 0 (27.084.715) (32.106.197)
Broj akcija 0 0 2.834.607 2.834.607
PROFIT PO AKCIJI 0,0000 0,0000 (9,5550) (11,3265)
U eurima -
-
na dan
31-Dec-2009
na dan
31-Dec-2010
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Nekretnine, postrojenja i oprema 0 0 84.330.265 91.697.072
Stalna imovina namijenjena prodaji 0 0 9.650 1.200.430
Dugorocna potrazivanja 0 0 0 0
Dugorocni finansijski plasmani 0 0 21.627 21.627
Odlozeni porezi 0 0 0 0
Stalna imovina 0 0 84.361.542 92.919.129
Zalihe 0 0 7.755.625 4.413.582
Potrazivanja od kupaca 0 0 2.492.800 1.089.461
Kratkorocni finansijski plasmani 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0 0 242.202 369.961
Unaprijed placeni troskovi 0 0 306.490 2.025.125
Obracunati nenaplaceni prihodi 0 0 0 0
Ostala obrtna imovina 0 0 0 0
Obrtna imovina 0 0 10.797.117 7.898.129
UKUPNA AKTIVA 0 0 95.158.659 100.817.258
Upisani kapital 0 0 69.405.954 69.405.954
Revalorizacija rezerve 0 0 42.208.110 38.596.619
Ostale rezerve 0 0 0 0
Nerasporedjeni dobitak/gubitak 0 0 (91.217.527) (121.924.488)
Kapital i rezerve 0 0 20.396.537 (13.921.915)
Dugorocne obaveze iz poslovanja 0 0 46.364.342 81.164.342
Odlozeni porezi 0 0 4.559.999 4.402.046
Dugorocna rezervisanja 0 0 0 0
Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 3.559.822
Dugorocne obaveze 0 0 50.924.341 89.126.210
Kratkorocne obaveze iz poslovanja 0 0 15.670.616 17.373.501
Kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0
Tekuci dio dugorocnih kredita 0 0 0 0
Obaveze za poreze 0 0 7.853.409 4.808.758
Obracunate obaveze 0 0 313.756 3.430.704
Kratkorocne obaveze 0 0 23.837.781 25.612.963
UKUPNA PASIVA 0 0 95.158.659 100.817.258
Broj akcija 0 0 2.834.607 2.834.607
Knjigovodstvena vrijednost akcije 0,0000 0,0000 7,1955 (4,9114)
U eurima -
-
na dan
31-Dec-2009
na dan
31-Dec-2010
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Nekretnine, postrojenja i oprema 0 0 84.330.265 91.697.072
Stalna imovina namijenjena prodaji 0 0 9.650 1.200.430
Dugorocna potrazivanja 0 0 0 0
Dugorocni finansijski plasmani 0 0 21.627 21.627
Odlozeni porezi 0 0 0 0
Stalna imovina 0 0 84.361.542 92.919.129
Zalihe 0 0 7.755.625 4.413.582
Potrazivanja od kupaca 0 0 2.492.800 1.089.461
Kratkorocni finansijski plasmani 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0 0 242.202 369.961
Unaprijed placeni troskovi 0 0 306.490 2.025.125
Obracunati nenaplaceni prihodi 0 0 0 0
Ostala obrtna imovina 0 0 0 0
Obrtna imovina 0 0 10.797.117 7.898.129
UKUPNA AKTIVA 0 0 95.158.659 100.817.258
Upisani kapital 0 0 69.405.954 69.405.954
Revalorizacija rezerve 0 0 42.208.110 38.596.619
Ostale rezerve 0 0 0 0
Nerasporedjeni dobitak/gubitak 0 0 (91.217.527) (121.924.488)
Kapital i rezerve 0 0 20.396.537 (13.921.915)
Dugorocne obaveze iz poslovanja 0 0 46.364.342 81.164.342
Odlozeni porezi 0 0 4.559.999 4.402.046
Dugorocna rezervisanja 0 0 0 0
Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 3.559.822
Dugorocne obaveze 0 0 50.924.341 89.126.210
Kratkorocne obaveze iz poslovanja 0 0 15.670.616 17.373.501
Kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0
Tekuci dio dugorocnih kredita 0 0 0 0
Obaveze za poreze 0 0 7.853.409 4.808.758
Obracunate obaveze 0 0 313.756 3.430.704
Kratkorocne obaveze 0 0 23.837.781 25.612.963
UKUPNA PASIVA 0 0 95.158.659 100.817.258
Broj akcija 0 0 2.834.607 2.834.607
Knjigovodstvena vrijednost akcije 0,0000 0,0000 7,1955 (4,9114)
U eurima -
-
Q4 2009
1/1 - 31/12
Q4 2010
1/1 - 31/12
Godina
Gotovina i got. ekvivalenti na pocetku perioda 0 0 1.134.928 242.202 242.202
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti 0 0 (1.900.312) (18.840.101) (18.840.101)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja 0 0 (8.165.157) (15.832.140) (15.832.140)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja 0 0 9.172.743 34.800.000 34.800.000
Neto povecanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata 0 0 (892.726) 127.759 127.759
Efekti kursnih razlika na kraju perioda 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda 0 0 242.202 369.961 369.961
U eurima -
-
2009 godina
1/1 - 31/12
2010 godina
1/1 - 31/12
Gotovina i got. ekvivalenti na pocetku perioda 0 0 1.134.928 242.202
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti 0 0 (1.900.312) (18.840.101)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja 0 0 (8.165.157) (15.832.140)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja 0 0 9.172.743 34.800.000
Neto povecanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata 0 0 (892.726) 127.759
Efekti kursnih razlika na kraju perioda 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda 0 0 242.202 369.961
Indeksi
· MONEX20  · MONEXPIF
Kretanje indeksa posljednjih mjesec dana trgovanja
Danas na tržištu
  MONEX20 81.609,93 -0,50 %
  MONEXPIF 158,59 -7,37 %
  MARKET CAP. 2.315 M +1,84 %
Današnje trgovanje
  Tip Poslova Akcija Promet
  Akcije 10 83.799 60.081
  Fondovi 9 320.000 26.353
  Obveznice 1 6.000 1.024
  UKUPNO 20 409.799 87.458
Dnevno kretanje simbola
29. apr
24. apr
23. apr
22. apr
19. apr
18. apr
17. apr
16. apr
15. apr
12. apr
 
 
Copyright (c) Bull and Bear broker, diler, investicioni savjetnik a.d. Podgorica