Logo
Bull and Bear AD Podgorica
broker, diler, investicioni savjetnik

tel: 020 235 599, 077 272 040
email: office@bullandbear.me
adresa: Marka Miljanova 46/14, 81000 Podgorica
Korisničko ime Lozinka
Zapamti me Zaboravili ste šifru?
  CG    EN  
Kompanija
Pregled
Vijesti
Vlasnici
Finansijski izvjestaji
Tržište
Portfolio
Vijesti
Registruj se
Posljednjih 20 transakcija
14:00:02 6.000 FO02  @  0,1706
13:55:04 20.000 TREN-O  @  0,0521
13:52:41 250.000 TREN  @  0,0873
13:25:33 20.000 TREN  @  0,0874
13:00:30 370 STAN  @  2,5000
13:00:30 175 STAN  @  2,5000
13:00:30 100 LUKO  @  13,0000
12:54:16 4.000 PREN  @  0,6000
12:45:12 3.000 PREN  @  0,6000
12:01:06 196 PREN  @  0,5900
11:41:21 5.000 TREN-O  @  0,0521
09:47:35 5.000 TREN  @  0,0874
09:31:37 650 JGPK  @  11,0000
09:30:55 591 TITI  @  2,3197
09:30:52 50.000 PREN  @  0,5901
09:30:51 24.717 PREN  @  0,6100
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
Rudnici Boksita Niksic (B lista, MN:RUBN)
U eurima Q2 2010
1/4 - 30/6
Q3 2010
1/7 - 30/9
Q4 2010
1/10 - 31/12
Q1 2011
1/1 - 31/3
2011 godina
1/1 - 31/3
Prihodi 573.990 377.705 2.432.699 1.306.532 1.306.532
Ostali poslovni prihodi 32.851 46.451 1.175.337 107.869 107.869
Ukupni prihodi 606.841 424.156 3.608.036 1.414.401 1.414.401
Cijena kostanja 1.294.190 (75.633) (1.099.080) (2.444.746) (2.444.746)
Bruto profit 1.901.031 348.523 2.508.956 (1.030.345) (1.030.345)
Prodaja, admn. i ostali tr. 754.588 0 0 (1.401.669) (1.401.669)
Troskovi zaposlenih (4.047.766) (743.518) (6.407.882) 0 0
Amortizacija (1.855.157) (927.579) (802.758) 0 0
Ostali poslovni rashodi (732.554) (627.922) (422.870) 0 0
Ukupni operativni tr. (4.586.699) (2.374.652) (8.732.590) (3.846.415) (3.846.415)
Operativni profit (3.979.858) (1.950.497) (5.124.553) (2.432.014) (2.432.014)
Neto finansijski trosak (1.075.304) (1.098.894) (1.233.094) (1.140.772) (1.140.772)
Udio u dobiti pridruzenih firmi 0 0 0 0 0
Vanredni profit / gubitak 0 0 0 0 0
Profit prije poreza (5.055.161) (3.049.391) (6.357.647) (3.572.786) (3.572.786)
Porez na dobit 0 0 219.219 0 0
NETO PROFIT (5.055.161) (3.049.391) (6.138.428) (3.572.786) (3.572.786)
Broj akcija 3.208.734 3.208.734 3.208.734 3.208.734 3.208.734
PROFIT PO AKCIJI (1,5754) (0,9503) (1,9130) (1,1135) (1,1135)
U eurima -
2008 godina
1/1 - 31/12
2009 godina
1/1 - 31/12
2010 godina
1/1 - 31/12
Prihodi 1.785.173 23.128.084 5.829.160 3.425.695
Ostali poslovni prihodi 407.469 8.814.326 3.266.609 1.370.687
Ukupni prihodi 2.192.642 31.942.410 9.095.769 4.796.382
Cijena kostanja (3.478.022) (26.493.781) (17.825.837) (1.896.765)
Bruto profit (1.285.380) 5.448.629 (8.730.068) 2.899.617
Prodaja, admn. i ostali tr. (3.621.532) (11.479.682) (15.010.181) 0
Troskovi zaposlenih 0 0 0 (11.199.166)
Amortizacija 0 0 0 (3.585.494)
Ostali poslovni rashodi 0 0 0 (1.783.346)
Ukupni operativni tr. (7.099.554) (37.973.463) (32.836.018) (18.464.771)
Operativni profit (4.906.912) (6.031.053) (23.740.248) (13.668.389)
Neto finansijski trosak (2.319.392) (3.079.896) (3.580.049) (4.416.348)
Udio u dobiti pridruzenih firmi 0 0 0 0
Vanredni profit / gubitak 0 0 0 0
Profit prije poreza (7.226.304) (9.110.949) (27.320.297) (18.084.737)
Porez na dobit 0 (107.725) 0 219.219
NETO PROFIT (7.226.304) (9.218.674) (27.320.297) (17.865.518)
Broj akcija 3.208.734 3.208.734 3.208.734 3.208.734
PROFIT PO AKCIJI (2,2521) (2,8730) (8,5144) (5,5678)
U eurima na dan
30-Jun-2010
na dan
30-Sep-2010
na dan
31-Dec-2010
na dan
31-Mar-2011
Nematerijalna imovina 0 0 450.032 0
Nekretnine, postrojenja i oprema 0 0 27.131.652 0
Dugorocna potrazivanja 0 0 21.507 0
Dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0
Odlozeni porezi 0 0 0 0
Stalna imovina 29.675.510 28.665.383 27.603.191 23.369.892
Zalihe 0 0 5.216.480 0
Potrazivanja od kupaca 0 0 1.768.152 0
Kratkorocni finansijski plasmani 0 0 443.357 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0 0 8.470 0
Unaprijed placeni troskovi 0 0 0 0
Obracunati nenaplaceni prihodi 0 0 0 0
Ostala obrtna imovina 0 0 54.501 0
Obrtna imovina 6.596.344 7.338.365 7.490.960 7.214.705
UKUPNA AKTIVA 36.271.854 36.003.748 35.094.151 30.584.597
Upisani kapital 0 0 20.238.769 0
Revalorizacija rezerve 0 0 25.669.831 0
Ostale rezerve 0 0 475.044 0
Nerasporedjeni dobitak/gubitak 0 0 (118.453.092) 0
Kapital i rezerve (61.784.578) (65.931.019) (72.069.448) (75.964.165)
Dugorocne obaveze iz poslovanja 0 0 58.732.711 0
Odlozeni porezi 0 0 784.440 0
Dugorocna rezervisanja 0 0 21.840.515 0
Ostale dugorocne obaveze 0 0 810.697 0
Dugorocne obaveze 80.841.736 84.318.369 82.168.363 85.157.452
Kratkorocne obaveze iz poslovanja 0 0 4.308.268 0
Kratkorocne finansijske obaveze 0 0 1.138.585 0
Tekuci dio dugorocnih kredita 0 0 6.317.101 0
Obaveze za poreze 0 0 6.179.136 0
Obracunate obaveze 0 0 7.052.146 0
Kratkorocne obaveze 17.214.696 17.616.397 24.995.236 21.391.310
UKUPNA PASIVA 36.271.854 36.003.747 35.094.151 30.584.597
Broj akcija 3.208.734 3.208.734 3.208.734 3.208.734
Knjigovodstvena vrijednost akcije (19,2551) (20,5474) (22,4604) (23,6742)
U eurima -
na dan
31-Dec-2008
na dan
31-Dec-2009
na dan
31-Dec-2010
Nematerijalna imovina 0 79.648 91.190 450.032
Nekretnine, postrojenja i oprema 0 24.169.878 23.466.026 27.131.652
Dugorocna potrazivanja 0 26.917 21.478 21.507
Dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0
Odlozeni porezi 0 82.201 82.201 0
Stalna imovina 22.499.623 24.358.644 23.660.895 27.603.191
Zalihe 0 11.103.911 5.775.785 5.216.480
Potrazivanja od kupaca 0 3.105.472 1.305.250 1.768.152
Kratkorocni finansijski plasmani 0 1.799.915 842.322 443.357
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0 5.638 66.419 8.470
Unaprijed placeni troskovi 0 0 0 0
Obracunati nenaplaceni prihodi 0 0 0 0
Ostala obrtna imovina 0 233.729 117.058 54.501
Obrtna imovina 6.407.455 16.248.665 8.106.834 7.490.960
UKUPNA AKTIVA 28.907.078 40.607.309 31.767.729 35.094.151
Upisani kapital 0 20.238.769 20.238.769 20.238.769
Revalorizacija rezerve 0 2.087.642.373 20.846.987 25.669.831
Ostale rezerve 0 47.504.371 475.044 475.044
Nerasporedjeni dobitak/gubitak 0 (75.575.364) (102.866.224) (118.453.092)
Kapital i rezerve (79.618.353) (33.985.128) (61.305.424) (72.069.448)
Dugorocne obaveze iz poslovanja 0 45.840.705 50.316.812 58.732.711
Odlozeni porezi 0 0 0 784.440
Dugorocna rezervisanja 0 21.075.597 20.978.494 21.840.515
Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 810.697
Dugorocne obaveze 85.136.553 66.916.302 71.295.306 82.168.363
Kratkorocne obaveze iz poslovanja 0 2.834.978 3.542.694 4.308.268
Kratkorocne finansijske obaveze 0 0 1.087.284 1.138.585
Tekuci dio dugorocnih kredita 0 837.674 779.121 6.317.101
Obaveze za poreze 0 0 0 6.179.136
Obracunate obaveze 0 4.003.483 16.368.749 7.052.146
Kratkorocne obaveze 23.388.878 7.676.135 21.777.848 24.995.236
UKUPNA PASIVA 28.907.078 40.607.309 31.767.730 35.094.151
Broj akcija 3.208.734 3.208.734 3.208.734 3.208.734
Knjigovodstvena vrijednost akcije (24,8130) (10,5914) (19,1058) (22,4604)
U eurima Q2 2010
1/3 - 30/6
Q3 2010
1/6 - 30/9
Q4 2010
1/9 - 31/12
Q1 2011
1/1 - 31/3
Godina
Gotovina i got. ekvivalenti na pocetku perioda 9.211 17.588 250.072 8.470 8.470
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti (1.384.747) (415.514) 2.263.516 (520.404) (520.404)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja 0 0 30.022 2.497.000 2.497.000
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja 1.393.123 647.999 (2.535.140) (1.804.193) (1.804.193)
Neto povecanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata 8.376 232.485 (241.602) 172.403 172.403
Efekti kursnih razlika na kraju perioda 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda 17.587 250.073 8.470 180.873 180.873
U eurima -
2008 godina
1/1 - 31/12
2009 godina
1/1 - 31/12
2010 godina
1/1 - 31/12
Gotovina i got. ekvivalenti na pocetku perioda 8.470 539.993 5.638 66.419
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti (624.557) (10.414.064) (4.876.369) (8.889.453)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja 2.497.000 (1.898.546) (140.810) 0
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja (1.868.539) 11.778.255 5.077.961 8.831.504
Neto povecanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata 3.904 (534.355) 60.782 (57.949)
Efekti kursnih razlika na kraju perioda 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda 12.374 5.638 66.419 8.470
Indeksi
· MONEX20  · MONEXPIF
Kretanje indeksa posljednjih mjesec dana trgovanja
Danas na tržištu
  MONEX20 81.609,93 -0,50 %
  MONEXPIF 158,59 -7,37 %
  MARKET CAP. 2.315 M +1,84 %
Današnje trgovanje
  Tip Poslova Akcija Promet
  Akcije 10 83.799 60.081
  Fondovi 9 320.000 26.353
  Obveznice 1 6.000 1.024
  UKUPNO 20 409.799 87.458
Dnevno kretanje simbola
29. apr
24. apr
23. apr
22. apr
19. apr
18. apr
17. apr
16. apr
15. apr
12. apr
 
 
Copyright (c) Bull and Bear broker, diler, investicioni savjetnik a.d. Podgorica