Logo
Bull and Bear AD Podgorica
broker, diler, investicioni savjetnik

tel: 020 235 599, 077 272 040
email: office@bullandbear.me
adresa: Marka Miljanova 46/14, 81000 Podgorica
Korisničko ime Lozinka
Zapamti me Zaboravili ste šifru?
  CG    EN  
Kompanija
Pregled
Vijesti
Vlasnici
Finansijski izvjestaji
Tržište
Portfolio
Vijesti
Registruj se
Posljednjih 20 transakcija
14:00:02 6.000 FO02  @  0,1706
13:55:04 20.000 TREN-O  @  0,0521
13:52:41 250.000 TREN  @  0,0873
13:25:33 20.000 TREN  @  0,0874
13:00:30 370 STAN  @  2,5000
13:00:30 175 STAN  @  2,5000
13:00:30 100 LUKO  @  13,0000
12:54:16 4.000 PREN  @  0,6000
12:45:12 3.000 PREN  @  0,6000
12:01:06 196 PREN  @  0,5900
11:41:21 5.000 TREN-O  @  0,0521
09:47:35 5.000 TREN  @  0,0874
09:31:37 650 JGPK  @  11,0000
09:30:55 591 TITI  @  2,3197
09:30:52 50.000 PREN  @  0,5901
09:30:51 24.717 PREN  @  0,6100
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
LUKA KOTOR A.D (Slobodno tržište, LUKO)
U eurima Q4 2009
1/1 - 31/12
Q2 2010
1/1 - 30/6
Q3 2010
1/7 - 30/9
Q4 2010
1/10 - 31/12
2010 godina
1/1 - 31/12
Prihodi 992.848 458.318 552.761 470.214 1.481.293
Ostali poslovni prihodi 13.725 0 0 5.997 5.997
Ukupni prihodi 1.006.573 458.318 552.761 476.211 1.487.290
Cijena kostanja 0 0 0 0 0
Bruto profit 1.006.573 458.318 552.761 476.211 1.487.290
Prodaja, admn. i ostali tr. (952.565) (434.627) (320.314) 282.988 (471.953)
Troskovi zaposlenih 0 0 0 0 0
Amortizacija 0 0 0 0 0
Ostali poslovni rashodi 0 0 0 (803.743) (803.743)
Ukupni operativni tr. (952.565) (434.627) (320.314) (520.755) (1.275.696)
Operativni profit 54.008 23.691 232.447 (44.544) 211.594
Neto finansijski trosak (2.348) 3.124 (3.517) 394 1
Udio u dobiti pridruzenih firmi 0 0 0 0 0
Vanredni profit / gubitak 0 0 0 0 0
Profit prije poreza 51.660 26.815 228.930 (44.150) 211.595
Porez na dobit (5.049) 0 (23.017) 3.889 (19.128)
NETO PROFIT 46.611 26.815 205.913 (40.261) 192.467
Broj akcija 91.972 91.972 91.972 91.972 91.972
PROFIT PO AKCIJI 0,5068 0,2916 2,2389 (0,4378) 2,0927
U eurima -
-
2009 godina
1/1 - 31/12
2010 godina
1/1 - 31/12
Prihodi 0 0 992.848 1.481.293
Ostali poslovni prihodi 0 0 13.725 5.997
Ukupni prihodi 0 0 1.006.573 1.487.290
Cijena kostanja 0 0 0 0
Bruto profit 0 0 1.006.573 1.487.290
Prodaja, admn. i ostali tr. 0 0 (952.565) (471.953)
Troskovi zaposlenih 0 0 0 0
Amortizacija 0 0 0 0
Ostali poslovni rashodi 0 0 0 (803.743)
Ukupni operativni tr. 0 0 (952.565) (1.275.696)
Operativni profit 0 0 54.008 211.594
Neto finansijski trosak 0 0 (2.348) 1
Udio u dobiti pridruzenih firmi 0 0 0 0
Vanredni profit / gubitak 0 0 0 0
Profit prije poreza 0 0 51.660 211.595
Porez na dobit 0 0 (5.049) (19.128)
NETO PROFIT 0 0 46.611 192.467
Broj akcija 0 0 91.972 91.972
PROFIT PO AKCIJI 0,0000 0,0000 0,5068 2,0927
U eurima na dan
31-Dec-2009
na dan
30-Jun-2010
na dan
30-Sep-2010
na dan
31-Dec-2010
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Nekretnine, postrojenja i oprema 240.236 0 0 247.815
Dugorocna potrazivanja 83.670 0 0 96.667
Dugorocni finansijski plasmani 1.959 0 0 1.959
Odlozeni porezi 6.606 0 0 5.740
Stalna imovina 332.471 321.948 331.347 352.181
Zalihe 3.452 0 0 3.279
Potrazivanja od kupaca 434.629 0 0 470.051
Kratkorocni finansijski plasmani 6.250 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 84.491 0 0 231.418
Unaprijed placeni troskovi 10.400 0 0 11.951
Obracunati nenaplaceni prihodi 0 0 0 0
Ostala obrtna imovina 0 0 0 0
Obrtna imovina 539.222 542.504 681.139 716.699
UKUPNA AKTIVA 871.693 864.452 1.012.486 1.068.880
Upisani kapital 221.076 0 0 221.076
Revalorizacija rezerve 73.345 0 0 72.792
Ostale rezerve 0 0 0 0
Nerasporedjeni dobitak/gubitak 369.350 0 0 518.155
Kapital i rezerve 663.771 690.586 896.499 812.023
Dugorocne obaveze iz poslovanja 0 0 0 0
Odlozeni porezi 0 0 0 0
Dugorocna rezervisanja 0 0 0 0
Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0
Dugorocne obaveze 0 0 0 0
Kratkorocne obaveze iz poslovanja 13.131 0 0 27.788
Kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0
Tekuci dio dugorocnih kredita 18.182 0 0 0
Obaveze za poreze 3.644 0 0 19.051
Obracunate obaveze 172.965 0 0 210.018
Kratkorocne obaveze 207.922 173.866 115.987 256.857
UKUPNA PASIVA 871.693 864.452 1.012.486 1.068.880
Broj akcija 91.972 91.972 91.972 91.972
Knjigovodstvena vrijednost akcije 7,2171 7,5087 9,7475 8,8290
U eurima -
-
na dan
31-Dec-2009
na dan
31-Dec-2010
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Nekretnine, postrojenja i oprema 0 0 240.236 247.815
Dugorocna potrazivanja 0 0 83.670 96.667
Dugorocni finansijski plasmani 0 0 1.959 1.959
Odlozeni porezi 0 0 6.606 5.740
Stalna imovina 0 0 332.471 352.181
Zalihe 0 0 3.452 3.279
Potrazivanja od kupaca 0 0 434.629 470.051
Kratkorocni finansijski plasmani 0 0 6.250 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0 0 84.491 231.418
Unaprijed placeni troskovi 0 0 10.400 11.951
Obracunati nenaplaceni prihodi 0 0 0 0
Ostala obrtna imovina 0 0 0 0
Obrtna imovina 0 0 539.222 716.699
UKUPNA AKTIVA 0 0 871.693 1.068.880
Upisani kapital 0 0 221.076 221.076
Revalorizacija rezerve 0 0 73.345 72.792
Ostale rezerve 0 0 0 0
Nerasporedjeni dobitak/gubitak 0 0 369.350 518.155
Kapital i rezerve 0 0 663.771 812.023
Dugorocne obaveze iz poslovanja 0 0 0 0
Odlozeni porezi 0 0 0 0
Dugorocna rezervisanja 0 0 0 0
Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0
Dugorocne obaveze 0 0 0 0
Kratkorocne obaveze iz poslovanja 0 0 13.131 27.788
Kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0
Tekuci dio dugorocnih kredita 0 0 18.182 0
Obaveze za poreze 0 0 3.644 19.051
Obracunate obaveze 0 0 172.965 210.018
Kratkorocne obaveze 0 0 207.922 256.857
UKUPNA PASIVA 0 0 871.693 1.068.880
Broj akcija 0 0 91.972 91.972
Knjigovodstvena vrijednost akcije 0,0000 0,0000 7,2171 8,8290
U eurima Q4 2009
1/1 - 31/12
Q2 2010
1/1 - 30/6
Q3 2010
1/6 - 30/9
Q4 2010
1/9 - 31/12
Godina
Gotovina i got. ekvivalenti na pocetku perioda 64.505 10.783 (157.131) 446.329 146.927
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti (42.364) 15.081 132.858 (239.473) (91.534)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja (1.735) 3.830 87 (27.407) (23.490)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja (34.674) (5.275) 152.821 (169.327) (21.781)
Neto povecanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata 19.986 (5.275) 304.677 (436.207) (136.805)
Efekti kursnih razlika na kraju perioda 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda 84.491 5.508 147.546 10.122 10.122
U eurima -
-
2009 godina
1/1 - 31/12
2010 godina
1/1 - 31/12
Gotovina i got. ekvivalenti na pocetku perioda 0 0 64.505 146.927
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti 0 0 (42.364) (91.534)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja 0 0 (1.735) (23.490)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja 0 0 (34.674) (21.781)
Neto povecanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata 0 0 19.986 (136.805)
Efekti kursnih razlika na kraju perioda 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda 0 0 84.491 10.122
Indeksi
· MONEX20  · MONEXPIF
Kretanje indeksa posljednjih mjesec dana trgovanja
Danas na tržištu
  MONEX20 81.609,93 -0,50 %
  MONEXPIF 158,59 -7,37 %
  MARKET CAP. 2.315 M +1,84 %
Današnje trgovanje
  Tip Poslova Akcija Promet
  Akcije 10 83.799 60.081
  Fondovi 9 320.000 26.353
  Obveznice 1 6.000 1.024
  UKUPNO 20 409.799 87.458
Dnevno kretanje simbola
29. apr
24. apr
23. apr
22. apr
19. apr
18. apr
17. apr
16. apr
15. apr
12. apr
 
 
Copyright (c) Bull and Bear broker, diler, investicioni savjetnik a.d. Podgorica