Logo
Bull and Bear AD Podgorica
broker, diler, investicioni savjetnik

tel: 020 235 599, 077 272 040
email: office@bullandbear.me
adresa: Marka Miljanova 46/14, 81000 Podgorica
Korisničko ime Lozinka
Zapamti me Zaboravili ste šifru?
  CG    EN  
Kompanija
Pregled
Vijesti
Vlasnici
Finansijski izvjestaji
Tržište
Portfolio
Vijesti
Registruj se
Posljednjih 20 transakcija
14:00:02 6.000 FO02  @  0,1706
13:55:04 20.000 TREN-O  @  0,0521
13:52:41 250.000 TREN  @  0,0873
13:25:33 20.000 TREN  @  0,0874
13:00:30 370 STAN  @  2,5000
13:00:30 175 STAN  @  2,5000
13:00:30 100 LUKO  @  13,0000
12:54:16 4.000 PREN  @  0,6000
12:45:12 3.000 PREN  @  0,6000
12:01:06 196 PREN  @  0,5900
11:41:21 5.000 TREN-O  @  0,0521
09:47:35 5.000 TREN  @  0,0874
09:31:37 650 JGPK  @  11,0000
09:30:55 591 TITI  @  2,3197
09:30:52 50.000 PREN  @  0,5901
09:30:51 24.717 PREN  @  0,6100
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
Jugopetrol Kotor (Slobodno tržište, JGPK)
U eurima Q4 2010
1/10 - 31/12
Q1 2011
1/1 - 31/3
Q2 2011
1/4 - 30/6
Q3 2011
1/7 - 30/9
2011 godina
1/1 - 30/9
Prihodi 36.700.690 34.379.074 147.524.237 66.374.787 147.524.237
Ostali poslovni prihodi 774.688 17.294 808.817 469.610 808.817
Ukupni prihodi 37.475.378 34.396.368 148.333.054 66.844.397 148.333.054
Cijena kostanja 103.042.389 (29.486.198) (128.147.306) (57.921.763) (128.147.306)
Bruto profit 140.517.767 4.910.170 20.185.748 8.922.634 20.185.748
Prodaja, admn. i ostali tr. (142.075.915) (3.486.043) (12.705.722) (4.858.905) (12.705.722)
Troskovi zaposlenih 3.234.568 0 0 0 0
Amortizacija 1.772.736 0 0 0 0
Ostali poslovni rashodi (2.651.410) 0 0 0 0
Ukupni operativni tr. (36.677.632) (32.972.241) (140.853.028) (62.780.668) (140.853.028)
Operativni profit 797.747 1.424.127 7.480.026 4.063.729 7.480.026
Neto finansijski trosak 187.185 14.165 35.206 9.359 35.206
Udio u dobiti pridruzenih firmi 0 0 0 0 0
Vanredni profit / gubitak 0 0 0 0 0
Profit prije poreza 984.932 1.438.292 7.515.232 4.073.088 7.515.232
Porez na dobit (83.178) (129.446) (676.371) (366.578) (676.371)
NETO PROFIT 901.754 1.308.846 6.838.861 3.706.510 6.838.861
Broj akcija 4.653.971 4.653.971 4.653.971 4.653.971 4.653.971
PROFIT PO AKCIJI 0,1938 0,2812 1,4695 0,7964 1,4695
U eurima -
2008 godina
1/1 - 31/12
2009 godina
1/1 - 31/12
2010 godina
1/1 - 31/12
Prihodi 0 206.694.148 131.162.828 158.878.108
Ostali poslovni prihodi 0 1.654.284 2.955.585 892.038
Ukupni prihodi 0 208.348.432 134.118.413 159.770.146
Cijena kostanja 0 (181.976.582) (108.670.863) 0
Bruto profit 0 26.371.850 25.447.550 159.770.146
Prodaja, admn. i ostali tr. 0 (20.302.796) 0 (142.075.915)
Troskovi zaposlenih 0 0 (12.546.104) 0
Amortizacija 0 0 (2.363.648) 0
Ostali poslovni rashodi 0 0 (8.841.840) (8.002.844)
Ukupni operativni tr. 0 (202.279.378) (132.422.455) (150.078.759)
Operativni profit 0 6.069.054 1.695.958 9.691.387
Neto finansijski trosak 0 1.799.910 (98.460) 1.719
Udio u dobiti pridruzenih firmi 0 0 0 0
Vanredni profit / gubitak 0 0 0 0
Profit prije poreza 0 7.868.964 1.597.498 9.693.106
Porez na dobit 0 (718.283) 55.247 (866.914)
NETO PROFIT 0 7.150.681 1.652.745 8.826.192
Broj akcija 0 4.653.971 4.653.971 4.653.971
PROFIT PO AKCIJI 0,0000 1,5365 0,3551 1,8965
U eurima na dan
31-Dec-2010
na dan
31-Mar-2011
na dan
30-Jun-2011
na dan
30-Sep-2011
Nematerijalna imovina 415.867 0 0 0
Nekretnine, postrojenja i oprema 48.110.410 0 0 0
Dugorocna potrazivanja 1.313.074 0 0 0
Dugorocni finansijski plasmani 4.733.357 0 0 0
Odlozeni porezi 66.485 0 0 0
Stalna imovina 54.639.193 54.908.515 55.242.939 55.242.939
Zalihe 15.083.836 0 0 0
Potrazivanja od kupaca 14.199.696 0 0 0
Kratkorocni finansijski plasmani 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 20.685.285 0 0 0
Unaprijed placeni troskovi 340.958 0 0 0
Obracunati nenaplaceni prihodi 351.453 0 0 0
Ostala obrtna imovina 0 0 0 0
Obrtna imovina 50.661.228 54.743.847 47.362.964 47.362.964
UKUPNA AKTIVA 105.300.421 109.652.362 102.605.903 102.605.903
Upisani kapital 67.986.605 0 0 0
Revalorizacija rezerve 185.834 0 0 0
Ostale rezerve 6.349.534 0 0 0
Nerasporedjeni dobitak/gubitak 16.829.900 0 0 0
Kapital i rezerve 91.351.873 92.651.807 92.483.907 92.483.907
Dugorocne obaveze iz poslovanja 3.168.454 0 0 0
Odlozeni porezi 18.379 0 0 0
Dugorocna rezervisanja 3.150.075 0 0 0
Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0
Dugorocne obaveze 6.336.908 2.645.483 2.658.203 2.658.203
Kratkorocne obaveze iz poslovanja 8.109.629 0 0 0
Kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0
Tekuci dio dugorocnih kredita 0 0 0 0
Obaveze za poreze 2.530.163 0 0 0
Obaveze za dividende 18.738 0 0 0
Kratkorocna rezervisanja 118.564 0 0 0
Obracunate obaveze 3.000 0 0 0
Kratkorocne obaveze 10.780.094 14.355.072 7.463.793 7.463.793
UKUPNA PASIVA 105.300.421 109.652.362 102.605.903 102.605.903
Broj akcija 4.653.971 4.653.971 4.653.971 4.653.971
Knjigovodstvena vrijednost akcije 19,6288 19,9081 19,8720 19,8720
U eurima -
na dan
31-Dec-2008
na dan
31-Dec-2009
na dan
31-Dec-2010
Nematerijalna imovina 0 626.103 5.300.518 415.867
Nekretnine, postrojenja i oprema 0 43.164.627 42.215.011 48.110.410
Dugorocna potrazivanja 0 1.365.018 1.129.850 1.313.074
Dugorocni finansijski plasmani 0 5.547.528 5.374.774 4.733.357
Odlozeni porezi 0 0 88.180 66.485
Stalna imovina 0 50.703.276 54.108.333 54.639.193
Zalihe 0 15.388.194 13.755.789 15.083.836
Potrazivanja od kupaca 0 17.341.798 14.022.907 14.199.696
Kratkorocni finansijski plasmani 0 8.400.000 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0 19.128.487 29.446.339 20.685.285
Unaprijed placeni troskovi 0 122.476 0 340.958
Obracunati nenaplaceni prihodi 0 45.041 0 351.453
Ostala obrtna imovina 0 0 91.189 0
Obrtna imovina 0 60.425.996 57.316.224 50.661.228
UKUPNA AKTIVA 0 111.129.272 111.424.557 105.300.421
Upisani kapital 0 67.986.606 67.986.606 67.986.605
Revalorizacija rezerve 0 901.172 769.522 185.834
Ostale rezerve 0 5.584.260 6.184.260 6.349.534
Nerasporedjeni dobitak/gubitak 0 18.124.633 16.168.982 16.829.900
Kapital i rezerve 0 92.596.671 91.109.370 91.351.873
Dugorocne obaveze iz poslovanja 0 0 0 3.168.454
Odlozeni porezi 0 107.256 76.108 18.379
Dugorocna rezervisanja 0 5.296.444 5.233.475 3.150.075
Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0
Dugorocne obaveze 0 5.403.700 5.309.583 6.336.908
Kratkorocne obaveze iz poslovanja 0 6.845.025 10.884.228 8.109.629
Kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0
Tekuci dio dugorocnih kredita 0 0 0 0
Obaveze za poreze 0 5.976.437 3.887.496 2.530.163
Obaveze za dividende 0 19.445 37.302 18.738
Kratkorocna rezervisanja 0 136.510 192.768 118.564
Obracunate obaveze 0 151.484 3.811 3.000
Kratkorocne obaveze 0 13.128.901 15.005.605 10.780.094
UKUPNA PASIVA 0 111.129.272 111.424.558 105.300.421
Broj akcija 0 4.653.971 4.653.971 4.653.971
Knjigovodstvena vrijednost akcije 0,0000 19,8963 19,5767 19,6288
U eurima Q4 2010
1/9 - 31/12
Q1 2011
1/1 - 31/3
Q2 2011
1/3 - 30/6
Q3 2011
1/6 - 30/9
Godina
Gotovina i got. ekvivalenti na pocetku perioda 32.053.284 20.685.285 20.685.285 19.640.346 20.685.285
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti (10.798.769) 472.218 (10.062.645) (10.225.210) (10.062.645)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja (534.165) (640.399) (2.326.914) (1.119.410) (2.326.914)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja (247.551) 0 0 0 0
Neto povecanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata (11.580.484) (168.181) (12.389.559) (11.344.620) (12.389.559)
Efekti kursnih razlika na kraju perioda 212.485 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda 20.685.285 20.517.104 8.295.726 8.295.726 8.295.726
U eurima -
2008 godina
1/1 - 31/12
2009 godina
1/1 - 31/12
2010 godina
1/1 - 31/12
Gotovina i got. ekvivalenti na pocetku perioda 0 34.717.788 27.528.487 29.446.339
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti 0 (4.598.781) 7.668.987 (4.581.097)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja 0 (2.958.610) (5.693.195) (3.966.826)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja 0 (12.973) 159.254 (213.131)
Neto povecanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata 0 (7.570.364) 2.135.046 (8.761.054)
Efekti kursnih razlika na kraju perioda 0 381.063 (217.194) 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda 0 27.528.487 29.446.339 20.685.285
Indeksi
· MONEX20  · MONEXPIF
Kretanje indeksa posljednjih mjesec dana trgovanja
Danas na tržištu
  MONEX20 81.609,93 -0,50 %
  MONEXPIF 158,59 -7,37 %
  MARKET CAP. 2.315 M +1,84 %
Današnje trgovanje
  Tip Poslova Akcija Promet
  Akcije 10 83.799 60.081
  Fondovi 9 320.000 26.353
  Obveznice 1 6.000 1.024
  UKUPNO 20 409.799 87.458
Dnevno kretanje simbola
29. apr
24. apr
23. apr
22. apr
19. apr
18. apr
17. apr
16. apr
15. apr
12. apr
 
 
Copyright (c) Bull and Bear broker, diler, investicioni savjetnik a.d. Podgorica